fbpx

Ibland behöver man flytta på hela byggnader

I Sverige har antalet hus och husägare skjutit i höjden. Bland familjer med barn i skolåldern så är det numera mer än 70% som bor i ett egenägt småhus, och bland företag har husbyggnader blivit en vanligt förekommande lösning för kontorsutrymme. Intressant nog har vi parallellt med denna utveckling kommit att bli allt mer rörliga, och allt fler personer flyttar förhållandevis regelbundet

På senare tid har det även blivit vanligt att flytta hus för att endera slippa bygga nytt eller för att utföra en mindre förflyttning av byggnader på en redan befintlig fastighet. Inte sällan kan byggnader även behöva lyftas i samband med nybyggnation, eller för att åtgärda problem med marksättningar. Denna sorts flytt skapar enormt många möjligheter, men ställer samtidigt stora krav på erfarenhet och utrustning för att det hela ska bli utfört på rätt sätt. Vi kan erbjuda flytt av de flesta kommersiella hus och byggnader, oavsett om det handlar om att flytta en hel byggnad, flytta en byggnad i sektioner eller något annat tungt lyft.

EXPERTER

Information

  • Flytt av hus och byggnader är ett stort projekt som kan kosta mer än 15 000 SEK i startavgift och i genomsnitt sällan hamnar under 300 000 SEK i pris. 
  • För att kunna flytta en byggnad krävs oftast både rivningstillstånd och bygglov, samt att eventuella begränsningar för transporter har identifierats.
  • Flytten av hus och byggnader kräver stor erfarenhet och rätt utrustning för att utföras på ett säkert sätt. 
  • Tunga Lyft i Sverige AB har erfarenhet av att flytta både småhus och stora byggnader och planerar noga varje projekt för att garantera en framgångsrik förflyttning. 

Vi kan flytta de flesta byggnader

Många ställer allt högre krav på hus- och byggnadsplacering, och det är inte ovanligt att man efter ett tag upptäcker att den befintliga placeringen inte var så bra som man tänkte sig. Det kan handla om allt ifrån att helt enkelt vilja justera läget till att kanske flytta huset till en helt annan del av landet. Det är inte heller ovanligt att man av praktiska eller sentimentala skäl, vill flytta en byggnad eller sommarstuga. Oavsett vad som ligger bakom ambitionerna och önskemålen så kan vi erbjuda trygg, smidig och snabb flytt av befintliga hus och byggnader. Vi hanterar både kommersiella småhus och stora byggnader med lika bra resultat och med ett stort mått av omsorg.

Denna sorts flytt ställer väldigt höga krav på såväl planering som utförande. Varje enskild byggnad har unika inslag och egenheter som gör att det är oerhört viktigt att planera flytten noggrant. Allt ifrån byggnadens ålder, konstruktion, läge och allmänna skick har en stor inverkan på hur själva flytten bör utföras för att säkerställa att inget kommer till skada. Vi har erfarenheter av att både flytta hela hus och att flytta byggnader i sektioner. När ni kontaktar oss går vi därför gemensamt igenom förutsättningarna för er planerade flytt.

Från idé till utförande

Att flytta ett hus kräver en hel del när det kommer till såväl planering som utförande. Ofta krävs både rivningstillstånd samt bygglov, och under transporten måste många rigorösa krav gällande vikt-, höjd- och breddgränser följas. Med oss behöver ni aldrig oroa er för att det ska uppstå problem på vägen. Som rutinerade husflyttare är vi väl bekanta med relevanta rutiner och befintliga krav. Inför varje projekt så mäter och uppskattar vi den befintliga byggnaden för att planera både lyft och transport. På så sätt kan vi garantera er en framgångsrik förflyttning.

Inga projekt är för stora eller för små för oss, och vi ser verkligen fram emot att ni kontaktar oss så vi gemensamt kan titta på förutsättningarna för att flytta er byggnad.

GALLERI

KONTAKTA OSS FÖR EN SMIDIG HUSFLYTT

Oavsett om ni har konkreta planer på att flytta ett hus eller byggnad eller om ni vill ta reda på vilka förutsättningar som finns i just din situation kan ni med fördel kontakta oss så ser vi över det hela.

Mer information?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Lars Thulin.
Tel: +46 (0)10-474 03 78
lars.thulin@tungalyft.se

UPP