fbpx

Tunga Lyft kan lansering

Ett av de områden som vi är riktigt stora på är olika former av lansering. Vi har system som kan ta hand om laster på uppemot 30.000 ton. De olika uppdragen skiftar i storlek och utförande. Det kan till exempel vara allt från broar, stora maskiner och båtar till transformatorer. Systemen kan kopplas upp på det sätt som är gynnsamt för den konstruktion som vi hanterar för tillfället. Det är alltid extra viktigt att i ett tidigt skede känna till alla de olika parametrar, som just denna konstruktion är extra känslig för.

LILLA LANSERINGSSYSTEMET

Detta är en minivariant av de traditionella systemen och används till mindre uppdrag, exempelvis transformatorer och mindre maskiner. Detta system är mindre och lättare att hantera.

Stora lanseringssystemet

Detta system är mycket flexibelt och används i applikationer från cirka 100 ton och uppåt.

Ingående i detta system finns mycket lanserbalk i storlekar alltifrån dubbel HEB 300 balk och upp till dubbel HEB 1000 för de riktigt krävande projekten. Som kuriosa kan nämnas att vi har lanserat alla delar av Öresundsbron. I det fallet var det pelare och kassuner samt de prefabricerade brodelarna med vikter överstigande 6000 ton.

Förflyttning av vägtunnlar

I vissa fall förflyttar Tunga Lyft vägtunnlar även med annan teknik efter kundens önskemål. Detta jobb är i Danmark och vi gör en" tunnel-tryckning", d.v.s vi förflyttar tunneln genom att trycka den framåt med hjälp av slag om 1 m per tillfälle. Därefter laddar vi om med ytterligare en betongkloss. Detta kan bero på att det är så smalt vid sidorna av tunneln att det inte finns plats för klackar på sidorna eller om marken har dålig bärighet

Mer information?

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Conny Plato.
Tel: +46 (0)10-474 03 75
E-post: conny.plato@tungalyft.se

GALLERI

EXPERTER

Fyll i så kontaktar vi dig
    UPP