fbpx

EXPERTER PÅ LYFT

Vår teknik och våra tjänster lämpar sig väl där förutsättningarna är annorlunda och lösningarna inte är självklara. Varje lyftuppdrag är unikt, har sina speciella förutsättningar och kräver därför ett nära samarbete mellan oss och er som kund. Tillsammans med er identifierar och analyserar vi problem och skapar lösningar som innefattar alla eller vissa av våra tjänster: lyft, montage, transport, lansering, konsultation, konstruktion, projektering och lyftledning.

VÅR ERFARENHET - DIN TRYGGHET

Tunga Lyft har under våra 75+ år i branschen varit en del av Sveriges största och mest utmanande infrastruktursatsningar. Vårt arbete har bidragit till att bygga allt från landmärken som Öresundsbron till nya tågstationer långt under marken i våra storstäder. Tunga Lyfts kapacitetsförmåga, säkerhetsarbete och utrustning är i en klass för sig på den svenska marknaden. Med en lokal närvaro i flera stora städer är vi nära till nästa utmaning oavsett storlek.

UTRUSTNING

Tunga Lyft arbetar alltid med den bästa och effektivaste utrustningen lämpad för uppdraget. En stor del av vår maskinpark är speciellt framtagna för specifika ändamål Utrustning vi har till vårt förfogande är därför unik på marknaden och ger oss en stor konkurrensfördel då v alltid kan garantera ett tidseffektivt, säkert, och professionellt arbete. Tunga Lyfts egna utrustning är dessutom fördelaktigen ofta stabilare och tystare vilket förbättrar arbetsmiljön och minskar störningar för omgivningen.

SÄKERHET

Vi är otroligt stolta över vårt säkerhetsarbete. Tunga Lyfts utrustning, erfarna personal och rutiner har bidragit till att vi varit fria från allvarliga olyckor under våra 75+ år i branschen. Detta gör oss unika i en bransch där misstag innebär allvarliga konsekvenser och höga kostnader.

Säkerhetsarbete kan vara komplext delvis för att vi påverkas av våra erfarenheter och att riskuppfattning är individuell, men vår övertygelse och vision är att alla olyckor kan förebyggas i det gemensamma målet att öka riskmedvetenheten.

Med engagemang och medvetenhet kring säkerhet och välbefinnande på våra arbetsplatser skapar vi ett starkt arbetslag men även fler möjligheter att ständigt kunna förbättra vår säkerhetskultur.

TILLGÄNGLIGHET

Med en lokal närvaro i Gällivare, Luleå, Karlstad, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg, Varberg och Malmö är vi på Tunga Lyft alltid nära till hands. Att finnas nära till uppdragen innebär snabba uppstarter och bättre service innan och under projektets gång. Detta är en uppskattad trygghet hos våra kunder.

ETT AV SVERIGES STARKASTE FÖRETAG

Som ett av Sveriges starkaste företag har vi kontor i flera svenska städer från Malmö i söder till Gällivare i norr. Ryktet om vår styrka har även spridit sig utanför landets gränser och vi har bland annat varit på plats i Kina för att hjälpa till att få tunga vindkraftverk på plats. Med andra ord är vi lika mobila som vi är starka och det spelar ingen roll var du befinner dig, vi kommer dit. Vi gör det dessutom med erfaren personal som har utbildningen som krävs.

Tunga lyft handlar dock om mer än bara styrka, det handlar om att ta hänsyn till konstruktionen och yttre omständigheter. Det innebär bland annat att vi har möjlighet att göra mätningar inför en byggnation, och ge dig svart på vitt om marken under har de rätta förhållandena för att bära upp din konstruktion. Genom att veta vilka förutsättningar som gäller kan du fatta kloka beslut och spara både tid och pengar. När det är dags för konstruktionen att komma på plats kan vi hjälpa till med det också, och vi ser till att rätt utrustning används så att konstruktionen inte tar skada.

VÅR PERSONAL

Kontakt
    Senaste nytt

    Digital Broschyr

    UPP