Delning av fartyg i Landskrona

Varvet i landskrona fick frågan om att förlänga ett fartyg med ytterligare 13 m. Tunga Lyft fick jobbet att med att lansera delen och återföra till nya mellanbiten när vi delat fartyget. Den nya biten tillverkades på annan plats och lyftes in med sjökranen.

En lansering i torrdocka och på hög höjd med en specialkonstruktion för att fästa in sig till en lyckad lansering. Det finns inga gränser – kom till oss med dina problem så ska vi lösa det!

Vill du ha hjälp med lansering, eller har du frågor? Kontakta Conny Plato.
Tel: +46 (0)72 321 24 00
E-post: conny.plato@tungalyft.se