Flytt av Miljöhus i Malmö

Tunga lyft har flyttat ett hus i Malmö med vikten på detta var ca 50 ton. För att göra detta lite mer komplicerat så lyfte vi även botten plattan och snurrade huset 180 grader. Flytten var inte så lång endast 50m. Men vi snurrade huset 180 grader.