NCC Bygger på Lindholmspiren i Göteborg

NCC bygger en ny fastighet på Lindholmspiren i Göteborg. Byggnaden skall ha fyra stycken trekantiga burspråk hängande i luften mot kajkanten.

Vårt jobb är att palla upp underifrån med hjälp av taklyfts/trekantsmaster för att NCC sedan skall kunna bygga klart hela burspråket ända upp till tak. Vår utrustning är anpassad för att kunna reglera hela burspråket höjdmässigt med hjälp av hydraulik för att hamna på rätt nivå.

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Håkan Wass.
Tel: +46 (0)73 310 51 25
E-post: hakan@tungservice.se