Räddningsarbete vid förskjuten last

En dag på jobbet för Tunga Lyft kan även vara att medverka i räddningsarbete efter trafikolycka. Vid en transport av blod från djur försköts lasten vid en hård inbromsning utanför Kävlinge i Skåne. Tunga Lyft fick ombesörja omlastning.

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Conny Plato
Tel: +46 (0)72 321 24 00
E-post: conny.plato@tungalyft.se