Rivning av bro i Umeå

En uträknad järnvägsbro utanför Umeå ska rivas. Tunga Lyft fick…