Rivning av bro i Umeå

En uträknad järnvägsbro utanför Umeå ska rivas. Tunga Lyft fick uppdraget och valde metoden att dra in den på land för skrotning – något som beställaren utförde på plats. Vi använde oss av viredomkraft och teflon med specialnos för att lyckas. Inga Björnar som tur var, bara jobbiga myggor som gillade oss alla..

Har du frågor kring hur vi kan hjälpa er? Kontakta Conny Plato
Tel: +46 (0)72 321 24 00
E-post: conny.plato@tungalyft.se